چت

فولاد ظریف

رضا ظریف محمودیان

66%
جزئیات...

آگهی های خرید فولاد ظریف (رضا ظریف محمودیان) - 791

ورق گرم (سیاه)
12 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اجدار مبارکه

خریدار ورق اجدار مبارکه ۳ تا ۱۰ عرض ۱/۵ هر کدوم یه تریلی ۳ تا ۱۰ عرض ۱/۲۵ هرکدام یه تریلی به غیر از سایز ۳ و ۴ و ۸ تحویل تهران بنگاه ایران ...

ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اجدار مبارکه

خریدار ورق اجدار مبارکه ۳ تا ۱۰ عرض ۱/۵ هر کدوم یه تریلی ۳ تا ۱۰ عرض ۱/۲۵ هرکدام یه تریلی به غیر از سایز ۳ و ۴ و ۸ تحویل تهران ب ...

ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اجدار

خریدار ورق اجدار مبارکه ۳ تا ۱۰ عرض ۱/۵ هر کدوم یه تریلی ۳ تا ۱۰ عرض ۱/۲۵ هرکدام یه تریلی به غیر از سایز ۳ و ۴ و ۸ تحویل تهران بنگاه ...

ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اجدار مبارکه

خریدار ورق اجدار مبارکه 3 تا 10 عرض 1/5 هر کدوم یه تریلی 3 تا 10 عرض 1/25 هرکدام یه تریلی به غیر از سایز 3 و 4 و 8 تحویل تهران بنگاه ایرانمهر ی ...

ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق مبارکه ۳ میل ۱/۵ اصفهان استی ۳۷ رول ۱ تریلی و خریدار ورق اکسین استی ۳۷ تحویل بنگاه ایرانمهر تهران یا اکسین از ۸ الی ۸۰

×