بازرگانی آهن اینفو

29%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار کلاف گرم

خریدار کلاف گرم 2 عرض 1000 کیفیت st22 یا st37 مقدار 10 تن (رول سبک)

×