نام شرکت :

بازرگانی آهن اینفو

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11679

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03136605390
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی آهن اینفو

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید بازرگانی آهن اینفو

مشاهده بیشتر