ویستا صنعت هونام

فشارکی

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ۳*۱۰۰۰ st22 فولاد 📌۲*۱۰۰۰ st22 فولاد 📌۲/۵*۱۰۰۰ st22 فولاد 📌۲/۵*۱۲۵۰ st22 فولاد انبار مبارکه یا تهران🔴🔴 ⭕️⭕️با فاکتور رسمی⭕️⭕️

×