آبادیس فلز

حاجی زاده

50%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق سفید ۵۰ بلند مبارکه ظرفیتی

×