چت

آبادیس فلز (حاجی زاده) - 11553

نام شرکت :

آبادیس فلز

نام مدیر عامل :

حاجی زاده

کد کاربری :

f24-11553

وب سایت : -
ایمیل :

hajizadeh.sadegh69@gmail.cim

تلفن : 02188879288
شناسه ملی :

14010726510

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

590768

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران میدان ولیعصر

تلفن :

02188897288

تعداد پرسنل :

7

کدپستی :

-

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×