آذرنیوار

ذوب آهن مهیار

44%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق رنگی

ورق رنگی رال ۵۰۱۵ ضخامت۰.۷ به صورت کویل ۳ظرفیت

×