نام :

آذرنیوار

نام تجاری :

ذوب آهن مهیار

کد کاربری :

f24-11471

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122907267
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید میلگرد و نورد

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اردبيل ،اردبيل

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

تولید نورد

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آذرنیوار

مشاهده بیشتر

درخواست خرید آذرنیوار

مشاهده بیشتر