فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16381

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

درجه 1 ورق 1/5 میلیمتر به عرض 810 یا 860 به مقدار 10تن

22 آبان، 1398