چت

سمیران فلز - 4683

نام :

سمیران فلز

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4683

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03137767352 ، 03131316226 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش انواع ورق

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×