نوین ایده ایلیا

حسینی

44%
جزئیات...
مواد اولیه خام
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار سنگ آهن

خریدار کنسانتره سنگ آهن مقدار 50 هزار تن

×