چت

نوین ایده ایلیا (حسینی) - 11575

نام شرکت :

نوین ایده ایلیا

نام مدیر عامل :

حسینی

کد کاربری :

f24-11575

وب سایت : -
ایمیل :

shahdad.ghafari.hosseini@gmail.com

تلفن : 02188660616
شناسه ملی :

1014087676

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی سنگ آهن و آهن اسفنجی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×