نام شرکت :

نوین ایده ایلیا

نام مدیر عامل :

حسینی

کد کاربری :

f24-11575

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188660616
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی سنگ آهن و آهن اسفنجی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید نوین ایده ایلیا

مشاهده بیشتر