آبادیس فلز

حاجی زاده

50%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق ۶میل آجدار مبارکه به مقدار ظرفیت

×