ماهان سپاهان

عبدالمجید عسکری

36%
جزئیات...
میلگرد آجدار
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار انواع میلگرد صادراتی و داخلی مقدار مورد نیاز : 10هزارتن

×