چت

ماهان سپاهان (عبدالمجید عسکری) - 11219

ماهان سپاهان

عبدالمجید عسکری

36%
جزئیات...
نام شرکت :

ماهان سپاهان

نام مدیر عامل :

عبدالمجید عسکری

کد کاربری :

f24-11219

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ماهان سپاهان بازرگانی تمام مقاطع اهن الات انواع میلگرد ورق سیاه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×