چت

صنعت پردازان ثمین

سعید اسماعیلی

41%
جزئیات...
ورق گالوانیزه
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی ۷/ آبی حدود ۳تن

×