مغانلو

ایستا فولاد

29%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
18 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم . آجدار

خریدار: ورق سیاه آجدار ضخامت ۳ و ۴ عرض ۱۰۰۰ به صورت رول حدودا ۱۹ تن ۳میل حدودا ۸ تن ۴ میل و خریدار؛ ورق سیاه ۶ میل عرض ۱۲۵۰ یک ظرفیت به صورت رول

×