مقیمی

صنعت فلز لوتوس

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق ۳ عرض ۱۲۵ سیاه مقدار ۱ رول خریدارم

×