چت

آیرون مارکت (معین مختاری) - 12559

نام :

آیرون مارکت

نام تجاری :

معین مختاری

کد کاربری :

f24-12559

وب سایت : https://t.me/ahan_mah
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آیرون مارکت فروش انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی ورق- میلگرد - تیر آهن -نبشی -ناودانی -سپری -پروفیل -خاموت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×