نام :

آیرون مارکت

نام تجاری :

معین مختاری

کد کاربری :

f24-12559

وب سایت :

https://t.me/ahan_mah

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آیرون مارکت فروش انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی ورق- میلگرد - تیر آهن -نبشی -ناودانی -سپری -پروفیل -خاموت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03132258555

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آیرون مارکت

مشاهده بیشتر

درخواست خرید آیرون مارکت

مشاهده بیشتر