آذرنیوار

ذوب آهن مهیار

44%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
22 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه و رنگی

1ظرفیت ورق رنگی رال 5015 عرض بلند ضخامت 70

×