محمدرضا افتخاری

ایشتار پارسه البرز

44%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
24 فروردین، 1400 2 سال پیش

میلگرد ck45

خریدار گرد ck 45 قطر 10665 سانت طول 18 سانت 2 تکه برش خورده نیاز است

×