محمدرضا افتخاری

ایشتار پارسه البرز

44%
نام :

محمدرضا افتخاری

نام تجاری :

ایشتار پارسه البرز

کد کاربری :

f24-11451

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید قطعات ماشینهای صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید محمدرضا افتخاری

مشاهده بیشتر