چت

محمدرضا افتخاری (ایشتار پارسه البرز) - 11451

محمدرضا افتخاری

ایشتار پارسه البرز

55%
جزئیات...
نام :

محمدرضا افتخاری

نام تجاری :

ایشتار پارسه البرز

کد کاربری :

f24-11451

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید قطعات ماشینهای صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

×