حسین قلعه خانی

اهن الات بم

44%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
14 تیر، 1400 2 سال پیش

گالوانیزه رنگی

خریدار گالوانیزه 48 بلند 10 تن گالوانیزه 50 بلند 4 تن گالوانیزه 45 بلند 3 تن رنگی 48 قرمز بلند 5 تن رنگی 45قهوه ای بلند 3 تن

×