چت

حسین قلعه خانی (اهن الات بم) - 3176

حسین قلعه خانی

اهن الات بم

50%
جزئیات...
نام :

حسین قلعه خانی

نام تجاری :

اهن الات بم

کد کاربری :

f24-3176

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سوله سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،بم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

سوله ساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×