خریدار ورق گرم - RFQ-1544

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۳میل و ۷ میل st37 ظرفیت 09121125864 مسعودی

25 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)