سارای سپهر ماهور (مسعودی) - 11234

سارای سپهر ماهور

مسعودی

46%
جزئیات...
نام شرکت :

سارای سپهر ماهور

نام مدیر عامل :

مسعودی

کد کاربری :

f24-11234

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

14008164154

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

سارای سپهر ماهور

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×