شیر محمدی

شرکت ساختمانی دژفام

37%

ورق آجدار آلومینیوم - RFQ-1543

دسته محصولات :

سایر فلزات

خریدار ورق آجدار آلومینیوم می باشیم. 09188365057

25 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سایر فلزات