چت

شیر محمدی (شرکت ساختمانی دژفام) - 9275

شیر محمدی

شرکت ساختمانی دژفام

34%
جزئیات...
نام :

شیر محمدی

نام تجاری :

شرکت ساختمانی دژفام

کد کاربری :

f24-9275

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت ساختمانی دژفام ۰۹۱۸۸۳۶۵۰۵۷

×