پارس فولاد ایرانیان

عظیمی

55%
جزئیات...
ورق اسید شویی
21 بهمن، 1399 2 سال پیش

اسید شویی

خریدار ورق اسید شویی 4و 5 گرید w22 مبارکه عرض کوتاه 23 تن 09122722427

×