ورق 8تا15 گیلان - RFQ-1515

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 8تا15 گیلان و قطعات و ورق نوردی 09151200062

20 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)