کوثر فولاد میهن (STEEL118)

حمیدرضا ملکی

77%

نرمه گندله - RFQ-151

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

خرید و فروش نرمه گندله صادراتی و داخلی

14 شهریور، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات مواد اولیه خام