صنعت پردازان ثمین

سعید اسماعیلی

38%

خریدار a516 - RFQ-1495

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

خریدار A516 گرید ۷۰ ضخامت ۱۵میل حدود ۲۳تن 09133102557

18 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی