کوثر فولاد میهن (STEEL118)

حمیدرضا ملکی

76%

خرید و فروش بریکت صادراتی و داخلی - RFQ-149

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

خرید و فروش بریکت صادراتی و داخلی

14 شهریور، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات مواد اولیه خام