آرتان فلز آسیا

سید حمید رضاحسینی

56%

ورق A283 گرید C - RFQ-1486

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق A283 گرید C ورق 6 میل 6*1.5 فابریک مبارکه 09120939078 بیاتلو آرتان فلز اسیا

15 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)