ورق 2 - RFQ-1483

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

شرکت عطا استیل درخواست خرید ورق 2 عرض 125 و عرض 1000میزان 1 ظرفیت جهت تماس و هماهنگی با شماره های زیر تماس بفرمایید. 03152664333 09138928135

15 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)