کوثر فولاد میهن (STEEL118)

حمیدرضا ملکی

76%

خرید و فروش گندله - RFQ-148

دسته محصولات :

مواد اولیه خام

خرید و فروش گندله صادراتی و داخلی

14 شهریور، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات مواد اولیه خام