ورق سیاه - RFQ-1449

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ١٢٥*٨ كيفيت st33 ظرفیت 09106870383

11 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)