آگهی های خرید رجبی (اطمینان اهن)

گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدارورق ١٥٠٠*١٢ كيفيت st52 09106870383

27 بهمن، 1399
خریدار ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 5 ابعادیظرفیت09106870383

20 بهمن، 1399
سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه خريدار 3 و 6 میل عرض 150009106870383

15 بهمن، 1399
خریدار روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق ١٢٥*٢ كيفيت st22 خريدارمظرفیت09106870383

14 بهمن، 1399
ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار١٢٥*٨ كيفيت st33 ظرفیت 09106870383

11 بهمن، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24