ورق سیاه - RFQ-1445

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق st37 2 تا 10 میل از هر کدام 20 تن 09141157049

11 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)