آذین آهن زرین- دفتر تهران

مدیر دفتر- فرزین موسوی

50%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
08 بهمن، 1399 2 سال پیش

خریدار ورق

فولاد غرب آسیا با سلام خریدار ورق ST52 ضخامت 6 میل عرض 1300 تا عرض 1500 مقدار: یک ظرفیت 09124570045

×