خریدار ورق - RFQ-1427

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

فولاد غرب آسیا با سلام خریدار ورق ST52 ضخامت 6 میل عرض 1300 تا عرض 1500 مقدار: یک ظرفیت 09124570045

08 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)