شیر محمدی

شرکت ساختمانی دژفام

36%

خریدار مفتول گالوانیزه - RFQ-1390

دسته محصولات :

سیم و سایر مفتول ها

خریدار مفتول گالوانیزه 2/2 2/4 2/6 مقدار مورد نیاز : 100 تن 09188365057 شیر محمدی

30 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سیم و سایر مفتول ها