شیرمحمدی

شرکت ساختمانی دژفام

34%

خریدار مفتول گالوانیزه

دسته محصولات :

انواع مفتول

خریدار مفتول گالوانیزه 2/2 2/4 2/6 مقدار مورد نیاز : 100 تن 09188365057 شیر محمدی

30 دی، 1399