ورق روغنی - RFQ-1368

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی فولاد مبارکه 1 رول ضخامت 1/5 6/1/5 09139353711

24 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)