نام شرکت :

شرکت پاک من

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11045

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

برشکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید شرکت پاک من

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید