مرادی

شرکت فولاد ورق نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
14 دی، 1399 3 سال پیش

ورق روغنی

📣خریدارم خریدارم 📣 ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ مبارکه ظرفیت تلفن📱 ۰۹۱۲-۵۸۸-۷۵-۸۷ ۰۲۱-۸۶۰-۵۱۰۷۷ گروه بازرگانی مرادی

×