مرادی

شرکت فولاد ورق نامدار

80%

ورق روغنی - RFQ-1331

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

📣خریدارم خریدارم 📣 ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ مبارکه ظرفیت تلفن📱 ۰۹۱۲-۵۸۸-۷۵-۸۷ ۰۲۱-۸۶۰-۵۱۰۷۷ گروه بازرگانی مرادی

14 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)