چت

مرادی

شرکت فولاد ورق نامدار

80%
جزئیات...

آگهی های خرید مرادی (شرکت فولاد ورق نامدار) - 10706

ورق روغنی (سرد)
14 دی، 1399 4 سال پیش

ورق روغنی

📣خریدارم خریدارم 📣 ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ مبارکه ظرفیت تلفن📱 ۰۹۱۲-۵۸۸-۷۵-۸۷ ۰۲۱-۸۶۰-۵۱۰۷۷ گروه بازرگانی مرادی

ورق اسید شویی
10 دی، 1399 4 سال پیش

ورق اسیدشویی

📣خریدارم خریدارم 📣 ورق اسیدشویی ضخامت ۲/۵ ضخامت ۳ هر عرضی مبارکه فقط لیبل ابی تلفن📱 ۰۹۱۲-۷۶۶-۰۶۸۱ ۰۹۱۲-۵۸۸-۷۵-۸۷ ۰۲۱-۸۶۰۵۱۰۷۷ مرادی

ورق روغنی (سرد)
08 دی، 1399 4 سال پیش

📣ورق روغنی📣

📣خریدارم خریدارم📣 ورق روغنی ضخامت ۳ عرض ۱۰۰ St14 یا st12 تلفن📱 ۰۹۱۲-۵۸۸-۷۵-۸۷ مرادی 📍کانال تلگرام https://t.me/foladnamdar

ورق روغنی (سرد)
18 آذر، 1399 4 سال پیش

۹۰ روغنی

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۹۰ روغنی عرض ۱۰۰ به بالا St12 رول مبارکه تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ مرادی

ورق روغنی (سرد)
18 آذر، 1399 4 سال پیش

1/5 روغنی

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۱/۵ روغنی هر دو عرض St12 الماس/غرب ظرفیت تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ مرادی

ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1399 4 سال پیش

ورق سیاه

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۶ میل سیاه هر عرضی St37 ظرفیت تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۲۱-۸۶۰۵۱۰۷۷ مرادی

ورق روغنی (سرد)
11 آذر، 1399 4 سال پیش

ورق ۷۰ روغنی

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۷۰ روغنی عرض ۱۲۵ دو رول الماس/غرب تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱

ورق گرم (سیاه)
11 آذر، 1399 4 سال پیش

ورق سیاه

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۵ سیاه عرض ۱۲۵ تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ ۰۲۱۸۶۰۵۱۰۷۷ مرادی

ورق گرم (سیاه)
11 آذر، 1399 4 سال پیش

ورق سیاه

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۳ سیاه عرض ۱۲۵ تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ ۰۲۱۸۶۰۵۱۰۷۷

ورق گرم (سیاه)
11 آذر، 1399 4 سال پیش

ورق سیاه

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۲ سیاه عرض ۱۲۵ رول سبک تلفن📱 ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ ۰۲۱۸۶۰۵۱۰۷۷ ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ مرادی

ورق گالوانیزه
10 آذر، 1399 4 سال پیش

گالوالوم ۴۰ و ۵۰

📣خریدارم خریدارم 📣 ورق ۴۰ و ۵۰ گالوالوم عرض ۱۰۰ به بالا الماس تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ مرادی

ورق گالوانیزه
10 آذر، 1399 4 سال پیش

۹۰ گالوانیزه

📣خریدارم خریدارم 📣 ورق ۹۰ گالوانیزه هر عرضی الماس تلفن: 📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ مرادی

ورق اسید شویی
02 آذر، 1399 4 سال پیش

SAPH

📣خریداریم📣 ۲/۵ اسید شویی Saph۳۷۰ هر عرضی 📣خریداریم. 📣 مرادی ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۲۱-۸۶۰۵۱۰۷۷

ورق اسید شویی
27 آبان، 1399 4 سال پیش

اسید شویی

📣خریداریم خریداریم 📣 ورق ۲ اسید شویی عرض ۱۰۰۰ Stw22 مبارکه/غرب رول مرادی ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷

×