مرادی

شرکت فولاد ورق نامدار

80%

آگهی های خرید مرادی (شرکت فولاد ورق نامدار)

ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

📣خریدارم خریدارم 📣۵۰ روغنیعرض ۱۰۰۰مبارکه ظرفیتتلفن📱۰۹۱۲ ...

14 دی، 1399
ورق اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

📣خریدارم خریدارم 📣ورق اسیدشوییضخامت ۲/۵ ضخامت ۳هر عرضی ...

10 دی، 1399
📣ورق روغنی📣
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

📣خریدارم خریدارم📣ورق روغنیضخامت ۳عرض ۱۰۰St14 یا st12تلف ...

08 دی، 1399
۹۰ روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

📣خریدارم خریدارم📣ورق ۹۰ روغنی عرض ۱۰۰ به بالا St12رولمب ...

18 آذر، 1399
1/5 روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

📣خریدارم خریدارم📣ورق ۱/۵ روغنیهر دو عرضSt12الماس/غربظرف ...

18 آذر، 1399
ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

📣خریدارم خریدارم📣ورق ۶ میل سیاههر عرضیSt37ظرفیتتلفن📱۰۹۱ ...

15 آذر، 1399
ورق ۷۰ روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

📣خریدارم خریدارم📣ورق ۷۰ روغنیعرض ۱۲۵دو رول الماس/غربتلف ...

11 آذر، 1399
ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

📣خریدارم خریدارم📣ورق ۵ سیاهعرض ۱۲۵تلفن📱۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷۰۹۱۲۷ ...

11 آذر، 1399
ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

📣خریدارم خریدارم📣ورق ۳ سیاهعرض ۱۲۵تلفن📱۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷۰۹۱۲۷ ...

11 آذر، 1399
ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

📣خریدارم خریدارم📣ورق ۲ سیاهعرض ۱۲۵رول سبک تلفن📱۰۹۱۲۷۶۶۰ ...

11 آذر، 1399
گالوالوم ۴۰ و ۵۰
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

📣خریدارم خریدارم 📣ورق ۴۰ و ۵۰ گالوالومعرض ۱۰۰ به بالاال ...

10 آذر، 1399
۹۰ گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

📣خریدارم خریدارم 📣ورق ۹۰ گالوانیزههر عرضی الماستلفن: 📱۰ ...

10 آذر، 1399
SAPH
دسته محصول :

ورق اسید شویی

📣خریداریم📣۲/۵ اسید شویی Saph۳۷۰هر عرضی 📣خریداریم. 📣مراد ...

02 آذر، 1399
اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

📣خریداریم خریداریم 📣ورق ۲ اسید شوییعرض ۱۰۰۰ Stw22مبارکه ...

27 آبان، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24