مرادی

شرکت فولاد ورق نامدار

80%

اسید شویی - RFQ-1130

دسته محصولات :

ورق اسید شویی

📣خریداریم خریداریم 📣 ورق ۲ اسید شویی عرض ۱۰۰۰ Stw22 مبارکه/غرب رول مرادی ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷

27 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق اسید شویی