مرادی

شرکت فولاد ورق نامدار

81%

ورق سیاه - RFQ-1195

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۵ سیاه عرض ۱۲۵ تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ ۰۲۱۸۶۰۵۱۰۷۷ مرادی

11 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)