مرادی

شرکت فولاد ورق نامدار

81%

ورق سیاه - RFQ-1194

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

📣خریدارم خریدارم📣 ورق ۳ سیاه عرض ۱۲۵ تلفن📱 ۰۹۱۲۵۸۸۷۵۸۷ ۰۹۱۲۷۶۶۰۶۸۱ ۰۲۱۸۶۰۵۱۰۷۷

11 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)