سینا کابین

داود مسگری

63%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
29 آذر، 1399 2 سال پیش

ورق روغنی

ورق روغنی ۷۰ بلند ورق روغنی یک عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه هرکدام از کالاها یک ظرفیت شماره تماس : ۰۹۱۹۸۶۰۴۴۱۵

×