ورق روغنی - RFQ-1267

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی ۷۰ بلند ورق روغنی یک عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه هرکدام از کالاها یک ظرفیت شماره تماس : ۰۹۱۹۸۶۰۴۴۱۵

29 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)