خريدارم - RFQ-1265

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت١ عرض٩٥،٩٦،١٤١،١٤٠ يك رول/تهران ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

29 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)